Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Linnaeus: «Ήρθαμε για να μείνουμε στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες»

Απο το χρήστη "mennen"
Linnaeus: «Ήρθαμε για να μείνουμε στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες»
Η Linnaeus Capital Partners B.V. (Linnaeus), με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητου μετόχου της Σελόντα Ιχθυοκαλλιέργειες (Σελόντα), θεωρεί την επένδυση της Σελόντα στην Interfish S.A. (Interfish) πολύτιμο και στρατηγικό τμήμα του Ομίλου Σελόντα. Στη βάση αυτή, είμαστε πεπεισμένοι για τα πλεονεκτήματα της προτεινομένης συγχώνευσης μεταξύ των δύο εταιρειών, η οποία ενεκρίθη πρώτη φορά στις 31.12.2008 κατά τις αντίστοιχες συναντήσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Σελόντα και της Interfish.
Η Linnaeus διατηρεί έντονες επιφυλάξεις σχετικά με την έλλειψη σαφήνειας ως προς τον ακριβή χρόνο πραγματοποίησης της συγχώνευσης (όπως αποδεικνύεται από την πρώτη έγκριση από τα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια το 2008 και τις επακόλουθες αναστολές απόφασης αμφότερων των Συμβουλίων το 2009 και το 2010, χωρίς να έχει επιτευχθεί κανένα αποτέλεσμα μέχρι τούδε), όπως επίσης και τις πρόσφατες ενέργειες στις οποίες προέβησαν το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοίκηση της Σελόντα, οι οποίες μείωσαν τη συμμετοχή της Εταιρείας στην Interfish μέσω των ακόλουθων πωλήσεων μετοχών:


α) 1.000.000 μετοχές της Interfish (που αντιστοιχούν στο 3,46% της Interfish) στη Marven Enterprises Company Ltd (η οποία τώρα κατέχει το 18,277% της Interfish) τον Δεκέμβριο του 2010, και
β) 1.856.541 μετοχές της Interfish (που αντιστοιχούν στο 6,4% της Interfish) στη Brucekan Finance Ltd τον Σεπτέμβριο του 2011.
Αποτέλεσμα των συναλλαγών αυτών ήταν η μείωση του ποσοστού συμμετοχής της Σελόντα στην Interfish σε 36,341% από 46,201%.
Παρά τις επιστολές της Linnaeus και τη διενέργεια συνάντησης μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σελόντα και της Linnaeus, η Linnaeus δεν έχει ακόμη λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις στο θέμα των σοβαρών επιφυλάξεών της, δηλαδή:

α) Πως αιτιολογούνται εμπορικά αυτές οι πωλήσεις μετοχών της Σελόντα, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ότι οι μέτοχοι αμφότερων των εταιρειών είχαν αποφασίσει υπέρ μίας συγχώνευσης;

β) Πως συμβάλλουν αυτές οι πωλήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Interfish στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της Σελόντα; Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοίκηση της Σελόντα για τη μεγιστοποίηση αυτής της αξίας;

γ) Ποια ημερομηνία αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί η συγχώνευση;
Τα Συμβούλια της Σελόντα και της Interfish ενέκριναν τη συγχώνευση πρώτη φορά το 2008 και στη συνέχεια ανέβαλαν την ολοκλήρωσή της δύο φορές. Έχει πλέον έλθει το τέλος του 2011 και οι γενικές συνελεύσεις των μετόχων δεν έχουν συγκληθεί ώστε να προχωρήσει η συγχώνευση – ως εκ τούτου μπορεί κανείς εύλογα να αναμένει μία νέα αναβολή για το 2011.

Γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η επίτευξη μίας συγχώνευσης η οποία δρομολογήθηκε πριν από 4 έτη;
δ) Εάν υποθέσουμε ότι αυτές οι πωλήσεις ήταν εύλογες, γιατί δεν προσεγγίστηκαν άλλοι πιθανοί αγοραστές (όπως η Linnaeus, η οποία δήλωσε απερίφραστα το ενδιαφέρον της για τις μετοχές της Interfish μετά την πώληση μετοχών του Δεκεμβρίου 2010), ώστε να υποβάλλουν προσφορά για το ποσοστό συμμετοχής, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη εμπορική τιμή;

Η Linnaeus παραμένει προσηλωμένη στο όραμα που έχει εκφράσει για τις ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει. Η Linnaeus δεν θα δεχτεί και θα
υποβάλει σε έλεγχο όποιες αποφάσεις δεν υποστηρίζονται από την κατάλληλη αιτιολόγηση του τρόπου με τον οποίο δημιουργούν αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Βάσει των παραπάνω, η Linnaeus επιφυλάσσεται των νομικών δικαιωμάτων της και είναι έτοιμη να ενεργήσει καθ’ οιονδήποτε και καθ’ όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή της, με τους οποίους θα διαφυλαχτούν η διαφάνεια των συναλλαγών και τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα. Εκτός από τα υβριστικά. Οσα σχόλια περιέχουν ονόματα θα σβήνονται άμεσα. Μην κάνετε το κόπο να γράφετε υβριστικά σχόλια για συγχωριανούς μας.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...