Τον Μάρτιο του 2017 θα τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα για τη χορήγηση χρημάτων στους προσφυγές,