Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

Καλούδης: 5 συνεχόμενα χρόνια ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Επίσης να ξέρετε, (επειδή κάποιοι αρουραίοι κυβερνητικοί-Μνημονιακοί, για να συκοφαντήσουν τον αγώνα μας και να αποτρέψουν περισσότερο κόσμο να συμμετάσχει, διέδωσαν σε γνώση τους το αισχρό ψέμμα ότι εγώ δήθεν πλήρωσα τα τέλη), όπως και γραπτά και δημόσια έχω δηλώσει, για 5 συνεχόμενα χρόνια ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

 

Ανακοίνωση με την οποία υποδεικνύει το πως θα πρέπει να κινηθούν στο εξής όσοι αποφάσισαν να συνταχθούν με το κάλεσμα και δεν πλήρωσαν τέλη για το ΙΧ τους, εξέδωσε ο Γιώργος Καλούδης.Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση», αφού υπογραμμίζει ότι 1.200 περίπου πολίτες της Κέρκυρας αποφάσισαν να καταθέσουν 1 ευρώ στο ΤΠΚΔ ως αντίτιμο για το τέλος κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους, λόγω της κακής κατάστασης του οδικού δικτύου του νησιού, αναφέρει τα όσα από εδώ και πέρα θα πρέπει να κάνουν και το πως θα πρέπει να αντιδράσουν οι πολίτες αυτοί σε περίπτωση ελέγχου της Τροχαίας ή κλήση από τον Έφορο.

Οι οδηγίες Καλούδη

Α. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ’ ΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

1.Το αποδεικτικό του εξώδικου προς τον Προϊστάμενο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που είναι πλήρης απόδειξη προσφοράς και κατάθεσης του 1 ευρώ για τέλη κυκλοφορίας, το έχετε τοποθετημένο μαζί με το ασφαλιστήριο στην ειδική θήκη που έχει επικολληθεί εσωτερικά στο τζάμι σας ή το έχετε πάντα μαζί σας σε ένα συρτάρι. Πάντα να έχετε, για λόγους ασφαλείας και 
ένα αντίγραφο στο σπίτι σας, όπως κανονικά πρέπει να’ χετε, ως εφεδρικό μέτρο αυτοπροστασίας και για τα δίπλωμα οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο κλπ, για τη περίπτωση κλοπής κλπ.

2. Μαζί θα’ χετε και τις 2 διατάξεις του άρθρου 20.2 του Συντάγματος και του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που σας επισυνάπτω, και οι οποίες ρητά ορίζουν ότι:

«Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.» και

«Άρθρο 6: Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου.

1. Οι διοικητικές αρχές πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα.

2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερόμενου.

3. Αν η άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, είναι κατ’ εξαίρεση, δυνατή η, χωρίς προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου, ρύθμιση. Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε είναι δυνατόν να μεταβληθεί, η διοικητική αρχή μέσα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών καλεί τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, οπότε και προβαίνει σε τυχόν νέα ρύθμιση. Αν η πιο πάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το μέτρο παύει αυτοδικαίως, και χωρίς άλλη ενέργεια, να ισχύει.

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές με τη δυσμενή διοικητική πράξη διατάξεις προβλέπουν δυνατότητα άσκησης διοικητικής προσφυγής».

Β. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

2. Εάν σας σταματήσει τροχονόμος και σας ζητήσει το σήμα θα του μιλήσετε ευγενικά, στον πληθυντικό και θα του δώσετε το εξώδικο πληρωμής 1 ευρώ, θα του πείτε ότι τόσο αξίζουν οι δρόμοι της Κέρκυρας, και θα του ζητήσετε να διαβάσει τους 8 λόγους που αναφέρουμε, και αποτελούν τεκμηρίωση της πληρωμής του 1 ευρώ.

3. Εάν σας πεί ότι θα «γράψει παράβαση», τότε θα του ζητήσετε να σας καλέσει εγγράφως με κληση προς ακρόαση, σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα που θα του δείξετε.

4. Εάν επιμείνει να σας δώσει κλήση, μιλώντας του πάντα ευγενικά και στον πληθυντικό, θα του ζητήσετε να γράψει πάνω στη κλήση την αιτιολογία του δηλ. γιατί απορρίπτει κάθε έναν από τους 8 νομικά και ουσιαστικά βάσιμους λόγους που αναφέρουμε. Θα σας εφοδιάσω και με μία σχετική επιστολή-αίτημα την οποία θα του επιδώσετε και θα σας υπογράψει ότι έλαβε γνώση του αιτήματος και του επιδόθηκε.
 

5. Εάν παρόλα αυτά επιμείνει και σας γράψει, θα του πείτε ευχαριστώ και θα μου φέρετε την επόμενη ημέρα τη κλήση για να προετοιμαστούμε για τη ποινική δίκη.

Γ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

6. Ο Οικονομικός Έφορος δεν έχει το δικαίωμα να βεβαιώσει κανένα ποσό των ληστρικών τελών κυκλοφορίας σε βεβαιωτικό κατάλογο οφειλής πριν μας καλέσει γραπτά σε γραπτές εξηγήσεις, δηλ. πριν μας καλέσει με γραπτή κλήση να του εξηγήσουμε τους λόγους που πληρώσαμε μόνον 1 ευρώ.
 

Εάν τυχόν προχωρήσει σε βεβαίωση χωρίς να μας καλέσει γραπτώς να απαντήσουμε με γραπτό υπόμνημα τότε θα έχει παρανομήσει, θα έχει διαπράξει τα ποινικά εγκλήματα τηςπαράβασης καθήκοντοςτης εκβίασης, της καταπίεσης (και ανάλογα με τη περίπτωση και άλλα) θα του υποβάλλουμε μήνυση και θα έχει θεμελιώσει και δικαίωμά μας για αποζημίωση για ηθική βλάβη (ενδεικτικά να ζητήσουμε αποζημίωση 10.000€ ο καθένας).Σ.χ.τ. με τις υποχρεώσεις του Οικονομικού Έφορου και η ΠΟΛ 1093/2009 (ΝΟΜΟΣ 526221)

7. ΕΆΝ και όταν σας καλέσει γραπτά, με γραπτή κλήτευση να του εκθέσουμε τους λόγους πληρωμής του 1 ευρώ, τότε θα μου φέρετε αμέσως τη κλήση για να συντάξω το Υπόμνημα.
 

8. Ο Έφορος με βάση το Σύνταγμα και τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας είναι υποχρεωμένος να εκδώσει αιτιολογημένη πράξη για έναν από τους 8 λόγους που αναφέρουμε, π.χ. για να προχωρήσει σε βεβαίωση πρέπει στη πράξη που θα εκδώσει να γράψει ότι οι δρόμοι της Κέρκυρας είναι καλοί, ότι το τέλος δεν είναι ανταποδοτικό, κλπ
Εάν γράψει κάτι τέτοιο θα έχει διαπράξει και πάλι παράβαση καθήκοντος κλπ. Και θα του κάνουμε μήνυση και για ψευδή βεβαίωση και θα ζητήσουμε και αποζημίωση.
 

Εάν ο Έφορος δεν γράψει στη πράξη του τίποτα και πάλι θα έχει διαπράξει παράβαση καθήκοντος, κ.λ.π και η πράξη του θα ακυρωθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια για έλλειψη αιτιολογίας, σύμφωνα με τη πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Σε κάθε περίπτωση μου φέρνετε αμέσως ότι έγγραφο σας δώσουν, για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας.


Όπως για 5 συνεχόμενα χρόνια έχω και γραπτά δηλώσει, όλες τις ενέργειες, εάν χρειαστούν, τις καλύπτω νομικά σε Δικαστήρια κλπ χωρίς ούτε 1 ευρώ αμοιβή.
 

Επίσης να ξέρετε, (επειδή κάποιοι αρουραίοι κυβερνητικοί-Μνημονιακοί, για να συκοφαντήσουν τον αγώνα μας και να αποτρέψουν περισσότερο κόσμο να συμμετάσχει, διέδωσαν σε γνώση τους το αισχρό ψέμμα ότι εγώ δήθεν πλήρωσα τα τέλη), όπως και γραπτά και δημόσια έχω δηλώσει, για 5 συνεχόμενα χρόνια ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Οι χίλιοι διακόσιοι/ες Κερκυραίοι/ες που ανταποκρίθηκαν στο φετινό κάλεσμα, παρά τη τρομοκρατία και τους εκβιασμούς που άσκησαν οι Μνημονιακοί-Κυβερνητικοί, είναι τεράστιος αριθμός.
Χρειάζεται υπομονή. Με υπομονή ο δίκαιος αγώνας μας για τα Νησιά μας θα κερδηθεί.ΠΗΓΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑ (1€) ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ !!!

2 σχόλια:

 1. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
  «Δικαστικό πραξικόπημα της χούντας του Μνημονίου»

  Ανακοίνωση εξέδωσε ο Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή μετά και την προφυλάκιση του Στάθη Μπούμπουρα. Στην ανακοίνωση της αναφέρει:

  "Χωρίς κανένα επιβαρυντικό στοιχείο προφυλακίστηκε και ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Στάθης Μπούκουρας έπειτα από μία εξέταση - παρωδία.

  Φυσικά τα παπαγαλάκια των διεφθαρμένων ΜΜΕ είχαν από το πρωί οργιάσει ότι ο Συναγωνιστής Μπούκουρας διαχώρισε την θέση του από την ηγεσία του κόμματος και διάφορες άλλες ανοησίες.

  Τελικά η χούντα του Μνημονίου έδειξε για ακόμη μια φορά το πραγματικό της πρόσωπο με την εφαρμογή αυτής της προειλημμένης απόφασης. Ήδη εδώ και εβδομάδες ήταν γνωστή η εντολή Σαμαρά προς τις δικαστικές αρχές για να προφυλακιστούν και οι τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής.

  Μιλάμε πλέον για το μεγαλύτερο δικαστικό πραξικόπημα στην νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδος.

  Η παράνομη βουλή των 294 βουλευτών είναι γεγονός και ο δοτός πρωθυπουργός Σαμαράς και υπάλληλος των διεθνών τοκογλύφων θα περνά πλέον τα αντεθνικά του νομοσχέδια με 146 βουλευτές. Μιλάμε για οριστική κατάλυση της Λαϊκής κυριαρχίας!

  Η Χρυσή Αυγή καλεί όλους τους Έλληνες να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το Εθνικιστικό Κίνημα που όσο περισσότερο πόλεμο δέχεται, τόσο περισσότερο δυναμώνει και αφυπνίζει εκατομμύρια ψυχές Ελλήνων."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ...ΓΑΠ ΚΑΙ CDS
  Οι "συμπτώσεις" που "δένουν" τον Αντρίκο Παπανδρέου με τον Κυριάκο Γριβέα


  To σκάνδαλο "μεγατόνων" του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην οικογένεια Παπανδρέου, της οποίας ο γόνος Γ.Παπανδρέου ως πρωθυπουργός κατέστρεψε ολοκληρωτικά και ίσως αμετάκλητα τη χώρα.

  "Κοίτα κάτι συμπτώσεις..." είναι ο τίτλος με τον οποίο αυτήν την Κυριακή η Realnews, αναφέρεται στο "πολιτικό "άρωμα" που υπάρχει στο σκάνδαλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου". Στο πολυσέλιδο ρεπορτάζ της, η εφημερίδα διερευνά "πώς "συνδέονται" Κ. Γριβέας και Α. Παπανδρέου". Χαρακτηριστικά αναφέρονται:

  - Η από κοινού διοργάνωση συνεδρίων για την "πράσινη" ανάπτυξη με χορηγό το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

  - Η ΜΚΟ του Αντρίκου Παπανδρέου και τρεις εταιρείες συμφερόντων Γριβέα είχαν ως έδρα το ίδιο δικηγορικό γραφείο στην Ελβετία!

  - Η συμμετοχή του πρώην προέδρου της Κόστα Ρίκα, Φιγκουέρες, στη ΜΚΟ του Παπανδρέου και στο Δ.Σ. της IJ Partners, που κέρδισε εκατ. ευρώ από τα CDS του Τ.Τ.!

  - Η ενοικίαση ακινήτου στη Θεσσαλονίκη, που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο του Αντρίκου, από το Τ.Τ.!

  Ο συνεργάτης του Ανδρίκου Παπανδρέου,ήταν ο Κυριάκος Γριβέας της c and c international,με την οποία είχε συνεργασία η ΜΚΟ I4CENSE, της οποίας ο Ανδρίκος Παπανδρέου ήταν πρόεδρος και ιδρυτής, όπως παραδέχθηκε κατά την εκδίκαση της αγωγής του εις βάρος του προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων για τις καταγγελίες του τελευταίου ότι εμπλέκεται στις αγοραπωλησίες των CDS που στοιχημάτιζαν υπέρ της χρεοκοπίας της χώρας από την είσοδο της στο ΔΝΤ, την οποία διευκόλυνε με τις κινήσεις του και τα λεγόμενά του περί "διεφθαρμένης χώρας" ο αδερφός του και πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

  Εμείς φυσικα στις "συμπτώσεις" αναφερόμαστε, στα λεγόμενα κοινά σημεία, τα οποία χρηζουν απαντήσεων. Πιστεύουμε ότι η Δικαιοσύνη, θα τα ερευνήσει. ΄Βρισκόμαστε λοιπόν ενώπιον μιας πολύ πιθανής παράπλευρης απώλειας, στο σκάνδαλο του ΤΤ που συγκλονίζει τη χώρα το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ την οικονομική ζημιά που έχει γίνει.

  Η ιστορία του περιβόητου CDS και οι καταγγελίες του αρχηγου΄των ΑΝΕΛ Πάνου Καμμένου τρία χρονια τώρα δεν ελήφθησαν σοβαρά υπόψιν από κανένα, και τα εγχώρια ΜΜΕ προσπαθησαν να τον αποδομήσουν παρουσιάζοντάς τον ως γραφικό, και μην επιτρέποντας στο κοινό να αξιολογήσει την καταγγελία του.

  Τώρα όμως η σύλληψη Γριβέα φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά "διαβολικών συμπτώσεων" και "συνδέσεων" που αυτή τη φορά δεν μπορούν να μείνουν ανεξερέυνητες.

  Realnews

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Όλα τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα. Εκτός από τα υβριστικά. Οσα σχόλια περιέχουν ονόματα θα σβήνονται άμεσα. Μην κάνετε το κόπο να γράφετε υβριστικά σχόλια για συγχωριανούς μας.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...