Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Kέρκυρα: Υγειονομική βόμβα

Στην πατρίδα μας, μια χώρα σε βαθειά κρίση και ύφεση πέντε και πλέον χρόνων, με μια διαλυμένη, πενόμενη και δυστυχούσα κοινωνία, με δείγματα εκτεταμένης ανθρωπιστικής κρίσης, το δημόσιο σύστημα υγείας οφείλει να είναι ισχυρό σαν ελάχιστο δίχτυ προστασίας όλων των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνων των κοινωνικών ομάδων που η κρίση τους ώθησε στο περιθώριο, την ολοκληρωτική φτώχεια, την κατάθλιψη και την απελπισία.

Το δημόσιο σύστημα υγείας στον τόπο μας έχει τα περισσότερα αρνητικά χαρακτηριστικά.
Κυρίαρχο πλήγμα, η κλοπή από την Περιφέρειά μας της ΔΥΠΕ, αργότερα Υ.Πε. για την οποία επί δημαρχίας Σαρλή αγωνίστηκαν πολλά πολιτικά και κοινωνικά στελέχη δημιουργώντας λαϊκό κίνημα και την τελική κατάκτησή της. Οι επόμενοι παραδόθηκαν αμαχητί επί υπουργίας κ. Αβραμόπουλου.
Μεταφέρθηκε στην Πάτρα. Λεηλασία!
Η κλοπή του ΕΚΑΒ από την Κέρκυρα στα Γιάννενα. Νέα λεηλασία!
Όταν χάνεις σοβαρά εργαλεία λειτουργίας και ελέγχου του συστήματος, είναι φυσικό ότι θα επακολουθήσει κατάρρευσή του.
Το δημόσιο σύστημα υγείας στην Κέρκυρα φθίνει πολλά χρόνια τώρα με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται σε αδυναμία να ανταποκριθεί σε στοιχειώδεις ανάγκες.
Από το Νοσοκομείο μας λείπουν Παθολόγοι, Νεφρολόγοι, Αιματολόγοι, Μικροβιολόγοι, Ακτινολόγοι, Παιδίατροι, Γυναικολόγοι. Κλείνουν κλινικές, άλλες κινδυνεύουν με κλείσιμο. Λείπουν νοσηλευτές, τραυματιοφορείς. Λείπουν υλικά, πολλές φορές και φάρμακα.
Όλες αυτές οι ελλείψεις, μαζί με τις συνεχείς μειώσεις χρηματοδότησης, τον ανεξήγητο αποκλεισμό του Νομού από προσλήψεις μόνιμου και επικουρικού υγειονομικού προσωπικού, την αυξημένη ζήτηση παροχών υγείας, ουσιαστικά οδηγούν σε απόλυτο αδιέξοδο.
Εκτός εάν:
Χαρτογραφηθεί υγειονομικά η Επικράτεια και οι ελλείψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας αναπληρώνονται με αντικειμενικά κριτήρια βάσει πραγματικών αναγκών (πληθυσμιακά κριτήρια, αναγκαίο προσωπικό ανά κλίνες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, επιδημιολογικά κριτήρια, χωροταξικό κ.ά.) Αυτό απαιτεί σύνταξη αξιόπιστου ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ενδελεχή συνεχή έλεγχο της απόδοσης του δημόσιου συστήματος υγείας με στατιστικά στοιχεία, ώστε να διορθώνονται πιθανές αστοχίες. Μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει υπάρξει, γιατί κάθε υπουργός, αναπληρωτής υπουργός, υφυπουργός και γενικοί γραμματείς του υπουργείου θα έχαναν ένα σοβαρό εργαλείο πελατειακών και προσωπικών εξυπηρετήσεων που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν σε μέγιστο βαθμό με αποτέλεσμα την διαχρονική και αυξανόμενη στρέβλωση του συστήματος.
Το κυρίαρχο εργαλείο ελέγχου, απόδοσης και διόρθωσης του συστήματος, η Υγειονομική Περιφέρεια. Με την δικαιολογία -δήθεν- της εξοικονόμησης πόρων η υγειονομική περιφέρεια των Ιονίων Νησιών μεταφέρθηκε στην Πάτρα (6η Υ.Πε) με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε ένα απίθανο και τερατώδη γραφειοκρατικό μηχανισμό, μακριά από τα προβλήματα του περιφερειακού δημόσιου συστήματος. Δεύτερη λοιπόν διαχρονική και αυξανόμενη στρέβλωση του συστήματος.
Δεν υπάρχει απολύτως καμία λογική, στην υπερσυγκέντρωση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ. Η διοίκηση του ΕΚΑΒ Κέρκυρας λεηλατήθηκε και ”μετακόμισε” στα Γιάννενα! Πώς είναι δυνατόν η διοίκηση του ΕΚΑΒ που εδρεύει στα Γιάννενα να επιλύει τα τοπικά προβλήματα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, στα Ιόνια Νησιά, όταν δεν γνωρίζει και δεν ζει τα προβλήματά του; Αυτή είναι η τρίτη διαχρονική και αυξανόμενη στρέβλωση του συστήματος.
Στους καιρούς μας είναι απολύτως απαραίτητος ένας επανασχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο:
Κέντρα Υγείας του Νομού: Να μελετήσουμε και να αποφασίσουμε για τις ανάγκες που εμφανίστηκαν και διογκώνονται με τη χωροταξική κατανομή των Κέντρων Υγείας. Ασφαλώς χρειάζεται νέος σχεδιασμός. Με σοβαρότητα, πέρα από λαϊκισμούς και μικροσυμφέροντα,  να μελετηθούν οι υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού του Νομού για την υγειονομική εξυπηρέτησή του.
Κρίνεται απολύτως απαραίτητη η λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, για την παροχή πρωτοβάθμιας παροχής υγειονομικών υπηρεσιών στον μισό περίπου πληθυσμό του Νομού.
Άμεσες προσλήψεις αναγκαίου προσωπικού,  αλλά και ανακατανομή του υγειονομικού προσωπικού σε όλους τους υγειονομικούς σχηματισμούς του Νομού. Αυτό απαιτεί αντικειμενικό, επιστημονικό και αυστηρό έλεγχο απόδοσης κάθε σχηματισμού. Χρειάζεται αναδιάταξη με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και όχι του προσωπικού.
Νοσοκομείο: θα πρέπει επιτέλους να συνταχθεί τοπικός υγειονομικός χάρτης με αντικειμενικά κριτήρια αναγκών. Να οριοθετηθούν οι ανάγκες της δευτεροβάθμιας περίθαλψης και ταυτόχρονα να υπάρχει χώρος για μελλοντική ανάπτυξη σύμφωνα με ανάγκες που προκύπτουν. Κρίνεται απολύτως αναγκαία η άμεση λειτουργία αυτόνομου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και ομάδας διαλογής σοβαρότητας περιστατικών.
Το ΕΚΑΒ να επανέλθει στην Κέρκυρα, ως αυτόνομο τμήμα και να ενταχθεί στη διοίκηση του Νοσοκομείου
Συμπερασματικά:
Σύνταξη ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ με επιστημονικά και αντικειμενικά κριτήρια.
Υγειονομική Περιφέρεια στα Ιόνια Νησιά.
Αυτόνομο τμήμα ΕΚΑΒ υπό την διοίκηση του Νοσοκομείου.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Νομού Κέρκυρας.
Ανασχεδιασμός ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Νομού.
Λειτουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.
Αναδιάταξη υγειονομικού προσωπικού για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Χαρακτηρισμός αναγκών Νοσοκομείου.
Αυτόνομη οργάνωση και λειτουργία ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ.
Αυστηρός και συνεχής έλεγχος με επιστημονικά αδιάβλητα κριτήρια λειτουργίας και απόδοσης κάθε σχηματισμού.
Πλήρης αποκέντρωση υγειονομικών υπηρεσιών.
Η αναδιάρθρωση του γερασμένου, ξεπερασμένου και ταυτόχρονα πολύ δαπανηρού συστήματος είναι έργο ειδικών επιστημόνων με βαθειά γνώση του αντικειμένου και εμπειρία από πετυχημένα και λειτουργικά συστήματα του εξωτερικού με λιγότερο κόστος και μεγαλύτερη απόδοση.
Η λειτουργία των πολιτικών εκπροσώπων κρίνεται στην υποστήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων και όχι σε λαϊκισμό και διευθέτηση μικροσυμφερόντων που στρεβλώνουν ακόμη περισσότερο το σύστημα και ταυτόχρονα το κάνουν περισσότερο δαπανηρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα. Εκτός από τα υβριστικά. Οσα σχόλια περιέχουν ονόματα θα σβήνονται άμεσα. Μην κάνετε το κόπο να γράφετε υβριστικά σχόλια για συγχωριανούς μας.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...