Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Το πόρισμα της Επιτροπής για τα σκουπίδια στην Κέρκυρα

Στη δημοσιότητα έδωσαν χθες ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης του πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των σκουπιδιών στην περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας:

Πόρισμα της Επιτροπής που συστάθηκε από το Δήμαρχο Κέρκυρας (απόφαση με Α.Π. 83968/02-12-2014, ΑΔΑ Β8Ε1ΩΕΑ-41Τ) προκειμένου να διερευνήσει τις δυνατότητες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Κέρκυρας
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Κέρκυρας, τη σχετική νομοθεσία, τις σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους διαχείρισης, την οικονομική διάσταση αυτών των τεχνολογιών, καθώς και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια σε άλλες περιοχές της χώρας, διαπίστωσε τα ακόλουθα:
1. Ο ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής και συγκεκριμένα 4-6 μήνες ακόμα.
2. Από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) έχουν καταγραφεί αρκετές παραβάσεις σχετικά με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, σημαντικότερες από τις οποίες είναι η μεγάλη καθυστέρηση στα έργα διαχείρισης του βιοαερίου και στην κακή λειτουργία της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού του ΧΥΤΑ με αποτέλεσμα τη διαρροή στραγγισμάτων εκτός του ΧΥΤΑ.
3. Οποιαδήποτε μέθοδος ή τεχνολογία και αν επιλεγεί δεν μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα αν δεν προηγηθεί διαλογή στην πηγή (από τους πολίτες) και καθολική ανακύκλωση.
4. Το πρόβλημα που έχουμε να διαχειριστούμε είναι πολυσύνθετο και θα πρέπει να το διαχειριστούμε σε 3 επίπεδα: βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση άμεσων προβλημάτων με ορίζοντα 6 μηνών, εξεύρεση μεσοπρόθεσμης λύσης από το καλοκαίρι του 2015 όταν και θα κορεστεί πλήρως το 3ο κύτταρο στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και τέλος, μέχρι την έναρξη της ολοκληρωμένης λύσης που στο πιο αισιόδοξο σενάριο θα είναι το καλοκαίρι του 2018.
5. Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα πιθανά σενάρια για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Κέρκυρας όπως την μεταφορά των απορριμμάτων εκτός νησιού, τη δεματοποίηση, την κατασκευή νέου ΧΥΤΑ σε άλλη περιοχή εκτός από τη Λευκίμμη και το Τεμπλόνι, την επέκταση του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου και τη χρήση του ΧΥΤΑ Λευκίμμης.
6. Ο ΧΥΤΑ στη Λευκίμμη βρίσκεται χωροταξικά πολύ μακριά από τα σημεία παραγωγής της μεγαλύτερης ποσότητας απορριμμάτων (στο κέντρο του νησιού) καθώς και από το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και αυτό το γεγονός δημιουργεί πολλά τεχνικά, κυκλοφοριακά και οικονομικά προβλήματα στην καθημερινή χρήση του. Γι αυτό το λόγο, ο ΧΥΤΑ της Λευκίμμης δεν θα μπορούσε να αποτελεί τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της ολοκληρωμένης διαχείρισης
7. Η κατασκευή νέου Χώρου σε νέα περιοχή θα απαιτούσε την εκπόνηση μελέτης και τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ, θα έπρεπε δε να ληφθεί υπόψη η χωροθέτηση των υπόλοιπων συνοδευτικών εγκαταστάσεων, όπως το ΚΔΑΥ Τεμπλονίου. Πέραν αυτού, δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα ΧΥΤΑ, παρά μόνο εγκαταστάσεων επεξεργασίας- αξιοποίησης απορριμμάτων και ΧΥΤΥ
8. Η μεταφορά των απορριμμάτων εκτός νησιού, είναι πολύ ακριβή λύση, απαιτεί δέσμευση σημαντικού χώρου στους λιμένες που θα εξυπηρετούν την φόρτωση - εκφόρτωση των οχημάτων μεταφοράς των απορριμμάτων ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο αιχμής και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χώρος υποδοχής.
9. Η μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω ΣΔΙΤ, που βρίσκεται στην πρώτη φάση υποβολής προσφορών, απαιτεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής - συμβασιοποίησης και κατασκευής της μονάδας τουλάχιστον τρία έτη. Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα:
Βραχυπρόθεσμες ενέργειες
1. Άμεση ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης του Α κυττάρου στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.
2. Άμεση αντιμετώπιση της λειτουργίας της αντίστροφης όσμωσης και του Βιολογικού Καθαρισμού στραγγισμάτων στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου.
3. Άμεση εκκίνηση προγράμματος ευαισθητοποίησης των πολιτών για διαλογή απορριμμάτων στην πηγή με στόχο την καθολική ανακύκλωση. Αυτή η ενημέρωση θα πρέπει να συνοδευτεί με όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να αναλάβει ο Δήμος σε συνεργασία με αδειοδοτημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, ώστε να διευκολύνεται ο πολίτης για το διαχωρισμό των υλικών στο σπίτι με την παρουσία αρκετών κάδων ανακύκλωσης ανά υλικό. Επίσης, θα πρέπει πριν την έναρξη του προγράμματος ευαισθητοποίησης να έχει οργανωθεί πλήρως όλο το σύστημα συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, του οργανικού κλάσματος καθώς και των υπολειμμάτων (επάρκεια σε απορριμματοφόρα, σε προσωπικό, συντήρηση κλπ.)
Μεσοπρόθεσμες ενέργειες
Από το καλοκαίρι του 2015 όταν θα κορεστεί το τελευταίο διαθέσιμο κύτταρο στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου προτείνεται η μέθοδος της δεματοποίησης. Αν ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες, και εξευρεθεί η χρηματοδότηση, παρακαμθούν συνήθεις διαδικαστικές καθυστερήσεις της γραφειοκρατίας (αναγκαία η σύμπτηξη και η συγχώνευση διαδικασιών), η δεματοποίηση μπορεί να τεθεί σε λειτουργία εντός 6 μηνών, στο διαθέσιμο χώρο των 12 στρεμμάτων εντός του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Επειδή τα δέματα έχουν περίπου 1 χρόνο ζωής και θα πρέπει μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος να ταφούν, υπάρχουν δύο σενάρια για την διάθεσή τους:
Α. Ταφή των δεμάτων στον αχρησιμοποίητο χώρο των 12 στρεμμάτων στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου (στα 6 στρέμματα θα εγκατασταθεί ο δεματοποιητής και τα δέματα και στα υπόλοιπα 6 στρέμματα θα κατασκευαστεί νέο κύτταρο ΧΥΤΑ για την ταφή τους) για το χρονικό διάστημα από το καλοκαίρι του 2015 έως την έναρξη της ολοκηρωμένης διαχείρισης
Β. Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της δεματοποίησης θα γίνει μεταφορά των δεμάτων στο ΧΥΤΑ Λευκίμμης, ταφή τους, άμεση αποκατάσταση και οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ.
Εναλλακτικά, μπορεί να κατασκευασθεί στον χώρο του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου μία κινητή μονάδα επεξεργασίας - διαχωρισμού - δεματοποίησης ανά είδος απορριμμάτων και λιπασματοποίησης, με την οποία θα επιτύχουμε μια πιο ολοκληρωμένη διαχείριση, αύξηση των ανακτώμενων υλικών, μείωση των υπολειμμάτων προς ταφή, οπότε ο ΧΥΤΥ που θα απαιτηθεί να κατασκευασθεί θα είναι πολύ μικρότερος. Εφόσον επιλεγεί η λύση μεταφοράς και ταφής των δεμάτων υπολειμμάτων στον ΧΥΤΑ Λευκίμμης, οι ποσότητες και τα κόστη μεταφοράς θα είναι επίσης πολύ μικρά.
Μακροπρόθεσμες ενέργειες
Έργα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
Ωρίμανση έργων, εκπόνηση μελετών, απόκτηση κατάλληλων χώρων, αδειοδότηση των έργων και αναζήτηση χρηματοδότησης για τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την υλοποίησή της.
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση θα περιλαμβάνει : διαλογή στην πηγή και καθολική ανακύκλωση, διαχωρισμό όλων των ανακυκλώσιμων υλικών και του οργανικού κλάσματος στο σπίτι, εγκατάσταση επεξεργασίας κομπόστ ή/και βιοκαυσίμου, επέκταση και συμπλήρωση του Κέντρου Διαλογής, και τέλος ΧΥΤΥ για την ταφή του υπολείμματος που θα πρέπει να περιορίζεται στο 20% περίπου των σημερινών ποσοτήτων παραγόμενων απορριμμάτων.
Επισημαίνεται ότι: Ο σχεδιασμός όπως αναλύεται συνολικά στο παρόν πόρισμα, προϋποθέτει την ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΗ τήρηση του επισυναπτόμενου χρονοδιαγράμματος. Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του δεματοποιητή. Οι χρόνοι ολοκλήρωσης παρόμοιων προμηθειών/έργων, ακολουθώντας τις συνήθεις διοικητικές διαδικασίες, είναι 9 έως 12 μήνες. Επομένως, για να συμπτυχθούν οι χρόνοι στους 6 μήνες, θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να γίνουν ενέργειες σε υψηλό επίπεδο, πολιτικό και υπηρεσιακό. Σε όποια άλλη περίπτωση, θα πρέπει να εξευρεθούν «πυροσβεστικές» λύσεις για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί (πχ ενοικίαση δεματοποιητή).
Το παρόν συνοδεύεται από Παράρτημα με: Α) Τις εναλλακτικές προοπτικές για την αντιμετώπιση της διάθεσης των απορριμμάτων Νομού Κέρκυρας, Β) Αναγκαίες Ενέργειες και Πρόβλεψη Χρονικής Εξέλιξης ("καλό" - "μέτριο" σενάριο)
Τα μέλη της Επιτροπής: Ευγένιος Σπυρίδωνας Ασπιώτης, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Νικόλαος Αναστασόπουλος, Κωνσταντίνος Σκορδίλης, Αγγελική Παπαϊωάννου και Νικόλαος Τρίαντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα. Εκτός από τα υβριστικά. Οσα σχόλια περιέχουν ονόματα θα σβήνονται άμεσα. Μην κάνετε το κόπο να γράφετε υβριστικά σχόλια για συγχωριανούς μας.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...