Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Η παραχώρηση των παραλιών στην Οικονομική Επιτροπή

Τον καθορισμό των μισθωμάτων και των δικαιολογητικών για την παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης αιγιαλού και παραλίας θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου που θα συνεδριάσει την Δευτέρα 4 Μαϊου

στις 09.00 στο Μαράσλειο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αναλυτικά:
1. Περί καθορισμού ανταλλάγματος και δικαιολογητικών για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών από το Δήμο της Κέρκυρας προς τρίτους, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β΄)
2. Περί καθορισμού μισθωτικού ανταλλάγματος χώρων δημοπράτησης για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και την άσκηση δραστηριοτήτων αναψυχής και χαλάρωσης λουομένων, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015
3. Περί καθορισμού μισθωτικού ανταλλάγματος χώρων δημοπράτησης για την παραχώρηση με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας και την άσκηση δραστηριοτήτων ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015
4. Περί καθορισμού μισθωτικού ανταλλάγματος χώρων δημοπράτησης για την παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, για την τοποθέτηση και λειτουργία τροχήλατων καντινών ή μη , σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015.
5. Περί κατάρτισης όρων του Σχεδίου διακήρυξης και έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη δημοπράτηση του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων του Δ. Θιναλίου, πρώην Δ. Θιναλίου» (θέση «Φανός»)
6. Περί έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης αποτελέσματος του διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών αποκομιδής ανακυκλώσιμων στη Δ.Ε. Κερκυραίων
7. Περί έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του διαγωνισμού: «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων στη Δ.Ε. Κερκυραίων»
8. Περί έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του διαγωνισμού «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων στις Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Μελιτειέων, Κορισσίων & Λευκιμμαίων»
9. Περί έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του διαγωνισμού: «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων στις Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών, Φαιάκων, Κασσωπαίων, Θιναλίου, Αγ. Γεωργίου, Εαπερίων και στις Δ.Κ. Οθωνών, Ερείκουσας, Μαθρακίου
10. Περί κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου & φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του Δήμου Κέρκυρας, των Παιδικών Εξοχών(πρώην ΠΙΚΠΑ) & του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών.
11. Περί έγκρισης άσκησης ανακοπής κατά της 252/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας και ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, όπως παραστεί κατά την εκδίκαση της ανακοπής, υποβάλλει προτάσεις και σχετικά έγγραφα και προβεί σε κάθε ενέργεια για την περαίωση της ανωτέρω εντολής
12. Περί έγκρισης άσκησης ανακοπής(77-2014) κατά της 271/2015 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας και ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, όπως παραστεί κατά την εκδίκαση της ανακοπής, υποβάλλει προτάσεις και σχετικά έγγραφα και προβεί σε κάθε ενέργεια για την περαίωση της ανωτέρω εντολής
13. Περί έγκρισης άσκησης ανακοπής(105-2014) κατά της 133/2014 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας και ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, όπως παραστεί κατά την εκδίκαση της ανακοπής, υποβάλλει προτάσεις και σχετικά έγγραφα και προβεί σε κάθε ενέργεια για την περαίωση της ανωτέρω εντολής
14. Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015 και
ανατροπών(αποδεσμεύσεων) πιστώσεων κωδικών Π/Υ σε εκθέσεις ανάληψης
υποχρέωσης
15. Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015.
16. Περί έγκρισης υπαγωγής οφειλετών στη ρύθμιση του Ν. 4257/2014
17. Περί κατάρτισης όρων και έγκρισης διάθεσης πίστωσης, δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων ταχυπλόων σκαφών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
18. Περί ορισμού τιμής μονάδας για την εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα από την ιδιοκτησία 031203, 031221/ΟΤ 499 (01/ΟΤ499) φερόμενης ιδιοκτήτριας Λούβρου Σταματίας, προς το Δήμο Κέρκυρας στην Π. Ε. Παγκρατέικων
19. Περί ορισμού τιμής μονάδας για την εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα από την ιδιοκτησία 031203, 031221/ΟΤ 499 (01/ΟΤ499) φερόμενου ιδιοκτήτη Λούβρου Κωνσταντίνου προς το Δήμο Κέρκυρας στην Π. Ε. Παγκρατέικων
20. Περί ορισμού τιμής μονάδας για την εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα από την ιδιοκτησία 031203, 031221/ΟΤ 499 (01/ΟΤ499) φερόμενου ιδιοκτήτη Χονδρογιάννη Αλέξανδρου προς το Δήμο Κέρκυρας στην Π. Ε. Παγκρατέικων
21. Περί συμπλήρωσης της υπ. αριθ 13-18/31-03-2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
λινκ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα. Εκτός από τα υβριστικά. Οσα σχόλια περιέχουν ονόματα θα σβήνονται άμεσα. Μην κάνετε το κόπο να γράφετε υβριστικά σχόλια για συγχωριανούς μας.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...